Khuyến mại trong tháng

danang-riverside
DELUXE: 1.150.000 VND
Giá phòng/ đêm/ 2 người
Áp dụng tới 31.12.2015
 
kay-hotel-da-nang
Superior:  700.000 VND
Giá phòng/ đêm/ 2 người
Áp dụng tới 31.12.2015
 
danang-riverside
Deluxe: 550.000 VND
Giá phòng/ đêm/ 2 người
Áp dụng tới 31.12.2015
danang-riverside
Superior: 450.000 VND
Giá phòng/ đêm/ 2 người
Áp dụng tới 31.12.2015
 
kay-hotel-da-nang
Standard:  1.806.000 VNDD
Giá phòng/ đêm/ 2 người
Áp dụng tới 22.12.2015
 
poshanu-resort
Azulgarden:  1.600.000 VND
Giá phòng/ đêm/ 2 người
Áp dụng tới 19.11.2015
poshanu-resort
Superior:  595.000 VND
Giá phòng/ đêm/ 2 người
Áp dụng tới 30.11.2015
 
Eden Resort
Deluxe:  2.775.000 VND
Giá phòng/ đêm/ 2 người
Áp dụng tới 23.12.2015
 
danang-riverside
Mountain: 1.620.000 VND
Giá phòng/ đêm/ 2 người
Áp dụng tới 10.12.2015

Evitco Travel
http://evitco.com