Khuyến mại đặc biệt

Gói khuyến mại:
Khuyến mãi đặc biệt                  5.769.000 VND/phòng/3 đêm
- 3 đêm nghỉ tại phòng Standard
- Ăn sáng các ngày lưu trú
Có giá trị: đến 30.06.2015 Chi tiết...

Gói khuyến mại:
Khuyến mãi đặc biệt                  1.325.000 VND/phòng/2 đêm
- 2 đêm nghỉ tại phòng Deluxe
- Ăn sáng các ngày lưu trú
Có giá trị: đến 31.05.2015Chi tiết...

Gói khuyến mại:
Khuyến mãi đặc biệt                  880.000 VND/phòng/2 đêm
- 2 đêm nghỉ tại phòng Standard
- Ăn sáng các ngày lưu trú
Có giá trị: đến 31.05.2015Chi tiết...

Gói khuyến mại:
Khuyến mãi đặc biệt                  5.850.000 VND/phòng/3 đêm
- 3 đêm nghỉ tại phòng Superior
- Ăn sáng, trưa và tối các ngày lưu trú
Có giá trị: đến 30.06.2015Chi tiết...

Gói khuyến mại:
Khuyến mãi đặc biệt                  10.500.000 VND/phòng/3 đêm
- 3 đêm nghỉ tại phòng Superior
- Ăn sáng và tối các ngày lưu trú
Có giá trị: từ 16.05 đến 05.09.2015Chi tiết...

Gói khuyến mại:
Khuyến mãi đặc biệt                  3.890.000 VND/phòng/2 đêm
- 2 đêm nghỉ tại phòng Azul Sea View
- Ăn sáng các ngày lưu trú
Có giá trị: đến 31.08.2015Chi tiết...


Evitco Travel
http://evitco.com