Liên kết website

Với mong muốn website này được nhiều người biết đến và tăng cường thông tin lẫn nhau, Evitco Travel sẵn sàng trao đổi liên kết với tất cả các website có nội dung lành mạnh khác. 
Cách thức trao đổi như sau: các bạn đặt link và chú thích hoặc logo đến website Evitco Travel (http://wwv.evitco.com). Sau đó gửi email thông báo liên kết (có thể kèm logo) của bạn cho Quản trị trang web evitco.com theo địa chỉ: webadmin@evitco.com. Ban quản trị sẽ kiểm tra, đặt liên kết có chú thích hoặc logo liên kết của bạn lên Evitco.com và gửi email feedback trong vòng tối đa 48 tiếng.
 

Mẫu liên kết:

Tên website (có Hyperlink)
Lời giới thiệu (tối đa 2 dòng)

Ví dụ trang Evitco:
Evitco Travel
Công ty lữ hành Quốc tế, nhà tổ chức Tour uy tín, chuyên xây dựng, bán và tổ chức thực hiện các chương trình du lịch nội địa, quốc tế...


Rất hân hạnh được hợp tác!

Evitco Travel

Danh mục các website liên kết

  • Các công ty

  • Cơ quan nhà nước

  • Tổ chức phi lợi nhuận, danh bạ

  • Web thông tin, giải trí

  • Các website khác

  • Quảng cáo logo


Evitco Travel
http://evitco.com